Trumf logo

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring ViaTrumf

Sist endret 05.06.23

Om ViaTrumf

ViaTrumf er et varemerke eid av Trumf AS, Karenslyst allé 12, 0278 Oslo, organisasjonsnummer 976 912 047 (Trumf).  Trumf er etter personopplysningsloven ansvarlig for hvordan personopplysninger på www.viatrumf.no behandles. Du kan lese mer om Trumf på www.trumf.no.

ViaTrumf tilbyr Trumf-medlemmer bonus på kjøp av varer og tjenester fra tilknyttede nettbutikker. ViaTrumf samarbeider med Top Benefit Schemes Limited (TBS), som gjennom affiliatenettverk har avtaler med nettbutikker.

ViaTrumf kan gi Trumf-medlemmer tilbud og tilpasset kommunikasjon på e-post, avhengig av dine kommunikasjonsvalg hos Trumf.

Du kan laste ned ViaTrumf-bonusvarsler. Bonusvarsleren er en nettleserutvidelse som varsler med en melding på skjermen når du besøker nettbutikker som tilbyr Trumf-bonus på kjøp, så framt nettbutikken har installert en informasjonskapsel (cookie) som bonusvarsleren kan gjenkjenne. Bonusvarsleren kan lastes ned for Chrome, Firefox, og Safari, og kan når som helst fjernes fra nettleseren. Bonusvarsleren er knyttet til nettleseren og ikke til ditt Trumf-medlemskap.

Om personopplysninger for ViaTrumf

I denne personvernerklæringen beskriver vi behandlinger som er spesielle for www.viatrumf.no. For øvrig behandles personopplysningene i tråd med Trumfs medlemsvilkår og personvernerklæring.

 

1.       KONTAKT

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Trumf AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Trumf AS er:

Adresse: Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: kundeservice@trumf.no

Telefon: 22 56 33 00

Organisasjonsnummer: 976 912 047

 

Kundeservice

Har du spørsmål om ditt medlemskap eller forhold knyttet til din konto, ta kontakt med Trumf kundeservice. Du finner også informasjon under spørsmål og svar.

 

Personvernombud

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har du spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger kan du sende e-post til personvernombud@trumf.no der du beskriver hva saken gjelder.  

 

2. FORMÅLET MED Å SAMLE INN PERSONOPPLYSNINGER GJENNOM VIATRUMF

Formålet med å samle inn personopplysninger er at du skal få Trumf-bonus når du som innlogget medlem handler i en tilknyttet nettbutikk. Behandlingsgrunnlaget er din avtale med Trumf om bonussparing.

Formålet med å spørre om ditt samtykke til nyhetsbrev er å kunne sende deg e-post med tilbud og informasjon, slik at du kan få mest mulig ut av Trumf og ViaTrumf. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke. Nyhetsbrevene kan tilpasses deg i tråd med dine øvrige kommunikasjonsvalg hos Trumf.

Har du sendt oss en henvendelse, behandler vi opplysningene for å besvare denne. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å svare deg.

På nettstedet viatrumf.no samler vi også inn opplysninger for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Blant annet lagres opplysninger om dato, tidspunkt og nettbutikk du besøkte som innlogget gjennom www.viatrumf.no. Opplysningene brukes kun ved feilsituasjoner eller dersom du har spørsmål om kjøp gjennom ViaTrumf.

Trumf har en berettiget interesse i at bonus beregnes korrekt ut fra medlemsvilkår, og i å hindre misbruk og feil for medlem eller partner. Ved usikkerhet om feilregistrering av bonustransaksjoner, brudd på Trumf medlemsvilkår eller ved mistanke om annen misbruk, vil Trumf kunne etterspørre bekreftelse på betalt kjøp fra Trumf-medlemmet for kjøp gjort gjennom ViaTrumf. For å avdekke misbruk av tjenesten forbeholder Trumf seg også retten til å innhente informasjon om spesifikke transaksjoner gjort av Trumf-medlemmer gjennom sine samarbeidsnettbutikker. Særlig store eller hyppige transaksjoner kan være grunnlag for slik oppfølging. Merk at Trumf-medlemskapet bare gjelder for kjøp gjort av privatpersoner og ikke kjøp for næringsvirksomhet.

Vi samler inn anonymiserte opplysninger om hvordan nettstedet brukes for å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene vi leverer. Det er i vår og din interesse at nettstedet fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

 

3. HVILKE OPPLYSNINGER SAMLES INN OG HVORDAN BEHANDLER VI DEM

Fra tilknyttede nettbutikker samler vi inn følgende opplysninger om kjøp du gjør: Trumf medlemsID, ordrenummer, kjøpsdato, nettbutikk, beløp og beregnet Trumf-bonus. Vi mottar bare sluttsum, ikke opplysninger om enkeltvarer. Det kan ta noe tid før bonus er avregnet, og inntil bonus er avregnet finner du kjøpstransaksjonen kun som innlogget på www.viatrumf.no. Her vil du finne kjøpstransaksjoner 5 år tilbake. Vi sender deg en e-post når kjøp gjennom ViaTrumf registreres, ut fra vår interesse i å holde deg informert. Når bonus er avregnet overføres opplysningene til din Trumf medlemskonto for å bli vist og behandlet som øvrige bonustransaksjoner hos Trumf.

Du kan samtykke til å motta nyhetsbrev fra ViaTrumf som innlogget på www.trumf.no. Du kan når som helst endre dine valg på www.trumf.no, eller melde deg av gjennom lenke i nyhetsbrev. Har du samtykket sender ViaTrumf deg nyhetsbrev normalt 4-5 ganger per måned. Har du samtykket til at Trumf-medlemskapet kan tilpasses deg og ditt handlemønster, vil tilbud og innhold i nyhetsbrev kunne baseres på dine medlemsopplysninger.

Dersom du sender inn en henvendelse til oss gjennom kontaktskjemaet eller e-post, oppgir du e-postadresse og opplysninger om hva saken gjelder, for eksempel om en kjøpstransaksjon. Henvendelsene slettes normalt 2 år etter saken er løst.

 

4. HVILKEN ROLLE HAR VIATRUMF, TRUMF AS, AFFILATE-NETTVERK OG NETTBUTIKKEN

ViaTrumf er et merkenavn for tjenesten som formidler nettbutikker der du kan handle og spare Trumf-bonus. Trumf AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn.

ViaTrumf har avtale om tilgang til en rekke affiliate-nettverk gjennom Top Benefit Schemes Limited (TBS). Nettbutikkene markedsføres på viatrumf.no, mens det faktiske kjøpet skjer i nettbutikken som rapporterer salgene til ViaTrumf gjennom TBS. TBS har ansvar for sporing av kjøpstransaksjoner i disse nettverkene, og er behandlingsansvarlig for personopplysninger brukt i sporingen. Selve handelen skjer i den enkelte nettbutikk. Der registreres personopplysninger nødvendig for kjøpet. For disse opplysningene er nettbutikken behandlingsansvarlig. ViaTrumf får kun overført opplysninger om din medlemsidentifikator, kjøpsdato, nettbutikk, totalbeløp og beregnet Trumf-bonus.

 

5. UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

For å spore kjøpstransaksjoner slik at bonus kan beregnes utleveres din medlemsidentifikator til Top Benefit Schemes Limited (TBS). For sporingen mellom TBS, affiliate og nettbutikk bruker TBS en cookie med en omskrevet (pseudonymisert) versjon av Trumf medlemsidentifikator. For dette er TBS behandlingsansvarlig.

 

6. DATABEHANDLERE

Sentrale databehandlere for ViaTrumf er:

 

• Top Benefit Schemes Limited (TBS). TBS har den tekniske plattformen for nettsiden viatrumf.no, for bonusvarsleren og for systemene der bonusberegningen gjøres. TBS er lokalisert i England. 

 

• NorgesGruppen Data, for å drifte Trumf medlemsbase. NorgesGruppen Data har underleverandør i India, og denne behandlingen er regulert ved hjelp av EUs modellavtale.

 

• PIWIK PRO, for å analysere bruk av og forbedre viatrumf.no. PIWIK overfører ingen data ut av EU/EØS.

 

7. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting, stans i behandling og i visse tilfelle dataportabilitet. Dine rettigheter er beskrevet i Trumfs personvernerklæring.  Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du gjøre det som innlogget på din profilside på trumf.no, eller ved å kontakte Trumf kundeservice. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider.

8. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med Trumfs personombud på personvernombud@trumf.no. Du kan også klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsytne her - www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/