Trumf logo

PERSONVERNERKLÆRING

Sist endret 01.11.18

ViaTrumf er et varemerke eid av Nettbonus AS, Karenslyst allé 12, 0278 Oslo, organisasjonsnummer 916 478 135. Trumf er et fordelsprogram som tilbyr bonussparing på kjøp av varer og tjenester, og selskapet er hovedeier av Nettbonus AS. Trumf AS er etter personopplysningsloven ansvarlig for hvordan personopplysninger på www.viatrumf.no behandles. Du kan lese mer om Trumf på www.trumf.no

ViaTrumf tilbyr Trumf-medlemmer bonus på kjøp av varer og tjenester fra tilknyttede nettbutikker. ViaTrumf samarbeider med såkalte affiliate-nettverk som igjen har avtaler med den enkelte nettbutikk¹. ViaTrumf kan gi Trumf-medlemmer tilbud og tilpasset kommunikasjon på e-post, dersom samtykke foreligger. Les mer om hvordan ViaTrumf fungerer.

Du kan laste ned ViaTrumf-bonusvarsler. Bonusvarsleren er en nettleserutvidelse som varsler med en liten melding på skjermen når du besøker nettbutikker som tilbyr Trumf-bonus på kjøp, så framt nettbutikken har installert en informasjonskapsel (cookie) som bonusvarsleren kan gjenkjenne. Utvidelsen kan lastes ned for Chrome, Firefox, og Safari. Bonusvarsleren kan når som helst fjernes fra nettleseren. Bonusvarsleren er knyttet til nettleseren og ikke til ditt Trumf-medlemskap.

 
1. KONTAKTPERSONER

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Trumf AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Trumf AS er:

Adresse: Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
E-post: kundeservice@trumf.no 
Telefon: 22 56 33 00 
Organisasjonsnummer: 976 912 047
Med ViaTrumf og vi vises det til Trumf som behandlingsansvarlig.

Kundeservice

Har du spørsmål om ditt medlemskap eller forhold knyttet til din konto, ta kontakt med Trumf kundeservice. Du finner også informasjon under spørsmål og svar.

Personvernombud

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til personvernombud@trumf.no der du beskriver hva saken gjelder.  

 

¹ Et affiliate-nettverk er et bindeledd mellom www.viatrumf.no og de tilknyttede nettbutikkene. På www.viatrumf.no markedsføres nettbutikkene, mens det faktiske kjøpet skjer i nettbutikken. Affiliate-nettverket sporer og rapporterer kjøpstransaksjonene og bistår ved feilsøking og korrigeringer. 

Om personopplysninger for ViaTrumf

I denne personvernerklæringen redegjøres for behandlinger som er spesielle for www.viatrumf.no. For øvrig behandles personopplysningene i tråd med Trumfs medlemsvilkår og personvernerklæring.

 
2. FORMÅLET MED Å SAMLE INN PERSONOPPLYSNINGER GJENNOM VIATRUMF

Formålet med å samle inn personopplysninger er at du skal få Trumf-bonus når du som innlogget handler i en tilknyttet nettbutikk. Behandlingsgrunnlaget er din avtale med Trumf om bonussparing. 

Formålet med å spørre om ditt samtykke til nyhetsbrev er å kunne sende deg e-post med tilbud og informasjon, slik at du kan få mest mulig nytte av tjenesten. Behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke. Nyhetsbrevene kan tilpasses deg i tråd med dine øvrige Trumf-samtykker.

Har du sendt oss en henvendelse, behandler vi opplysningene for å besvare denne. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å svare deg. 

På nettstedet viatrumf.no samler vi inn opplysninger for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Blant annet lagres opplysninger om dato, tidspunkt og nettbutikk som du besøkte som innlogget på www.viatrumf.no. Opplysningene brukes kun ved feilsituasjoner eller dersom du reklamerer på kjøp som ikke har blitt registrert på ViaTrumf. 

Trumf har en berettiget interesse, se GDPR artikkel 6 pkt. 1 (f), i at bonus beregnes korrekt ut fra medlemsvilkår, og i å hindre misbruk og feil for medlem eller partner. Ved usikkerhet om feilregistrering av bonustransaksjoner, brudd på Trumf medlemsvilkår eller ved mistanke om annen misbruk, vil Trumf kunne etterspørre bekreftelse på betalt kjøp fra Trumf-medlemmet for kjøp gjort på ViaTrumf. For å avdekke misbruk av tjenesten forbeholder Trumf seg også retten til å innhente informasjon om spesifikke transaksjoner gjort av Trumf-medlemmer gjennom sine samarbeidsnettbutikker. Særlig store eller hyppige transaksjoner kan være grunnlag for slik oppfølging. Merk at Trumf-medlemskapet bare gjelder for kjøp gjort av privatpersoner og ikke kjøp for næringsvirksomhet.

Vi samler inn anonymiserte opplysninger om hvordan nettstedet brukes for å forbedre brukeropplevelsen og statikk som å rangere nettbutikkenes popularitet. Det er i vår og din interesse at nettstedet fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

 
3. HVILKE OPPLYSNINGER SAMLES INN OG HVORDAN BEHANDLER VI DEM

Fra tilknyttede nettbutikker samler vi inn følgende opplysninger om kjøp du gjør: Trumf medlemsID, ordrenummer, kjøpsdato, nettbutikk, beløp og beregnet Trumf-bonus. Vi mottar bare sluttsum, ikke opplysninger om enkeltvarer. Det kan ta noe tid før bonus er avregnet, og inntil bonus er avregnet finner du kjøpstransaksjonen kun som innlogget på www.viatrumf.no. Her vil du finne kjøpstransaksjoner 5 år tilbake. Vi sender deg en e-post når bonus fra kjøp på ViaTrumf er overført til din bonussaldo, ut fra vår interesse i å holde deg informert om dette. Når bonus er avregnet overføres opplysningene til din Trumf medlemskonto for å bli vist og behandlet som øvrige bonustransaksjoner, i tråd med de valg og samtykker du har gitt som Trumf-medlem, og i tråd med Trumf-vilkår og Trumfs personvernerklæring. Dine valg og samtykker ser du som innlogget på www.trumf.no

www.viatrumf.no kan du gi ditt samtykke til ViaTrumf nyhetsbrev. Du kan også gi samtykke til ViaTrumf nyhetsbrev direkte til Trumf som innlogget på www.trumf.no. Der kan du når som helst endre dine valg. Har du samtykket sender vi deg ViaTrumf nyhetsbrev normalt 4-5 ganger per måned. Har du samtykket til at Trumf-medlemskapet kan tilpasses deg og ditt handlemønster vil tilbud og innhold i nyhetsbrev kunne baseres på dine medlemsopplysninger. 

Dersom du sender inn en henvendelse til oss gjennom kontaktskjemaet eller e-post oppgir du e-postadresse og opplysninger om hva saken gjelder, for eksempel om en kjøpstransaksjon. Henvendelsene slettes normalt 2 år etter saken er løst. 

www.viatrumf.no bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som samler inn IP-adresser fra besøkende for statistikk og informasjon om bruk. IP-adressene anonymiseres før lagring, og ViaTrumf mottar ikke identifiserbare data fra Google. For lagringstid og sletting, se erklæring om cookies

Nettstedet www.viatrumf.no benytter TLS-sertifikat (for HTTPS), som sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles.

 
4. HVILKEN ROLLE HAR VIATRUMF, TRUMF AS, AFFILATE-NETTVERK OG NETTBUTIKKEN

ViaTrumf er et merkenavn for tjenesten som formidler nettbutikker der du kan handle og spare Trumf-bonus. Trumf AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn. 

ViaTrumf har avtale om tilgang til en rekke affiliate-nettverk gjennom Top Benefit Schemes Limited (TBS). TBS har ansvar for sporing av kjøpstransaksjoner mot disse nettverkene, og er behandlingsansvarlig for (pseudonymiserte) personopplysninger brukt i sporingen. Selve handelen skjer i den enkelte nettbutikk. Der registreres personopplysninger nødvendig for kjøpet. For disse opplysningene er nettbutikken behandlingsansvarlig. ViaTrumf får kun overført opplysninger om kjøpsdato, nettbutikk, totalbeløp og beregnet Trumf-bonus.

 
5. UTLEVERINGER

For å spore kjøpstransaksjoner slik at bonus kan beregnes utleveres Trumf medlemsID til Top Benefit Schemes Limited (TBS). Til sporingen mellom TBS, affiliate og nettbutikk bruker TBS en cookie med en pseudonymisert versjon av Trumf medlemsID. For dette er TBS behandlingsansvarlig. 

 
6. DATABEHANDLERE

Sentrale databehandlere for ViaTrumf er: 

• Top Benefit Schemes Limited (TBS). TBS har den tekniske plattformen for nettsiden viatrumf.no, for bonusvarsleren og for systemene der bonusberegningen gjøres. TBS er lokalisert i England.  

• NorgesGruppen Data, for å drifte Trumf medlemsbase. NorgesGruppen Data har underleverandør i India, og denne behandlingen er regulert ved hjelp av EUs modellavtale. 

• Google Analytics, for besøksstatistikk. Google er lokalisert i USA, og er tilknyttet EUs standardavtale. 

 
7. DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve bla. innsyn, retting, sletting, stans i behandling og i visse tilfelle dataportabilitet. Dine rettigheter er beskrevet i Trumfs personvernerklæring.  Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du gjøre det som innlogget på din profilside på trumf.no, eller ved å kontakte Trumf kundeservice.  

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

 
8. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med Trumfs personombud på personvernombud@trumf.no. Du kan også klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her.